BY-TAXI

Priser til/fra Oslo/Gardermoen

ByTaxi tilbyr rabatterte priser i sitt FlyTaxi-konsept.

Gjelder kun ved bestilling gjennom ByTaxi’ Callsenter eller etter avtale mellom sjåfør og kunde. Gjelder et begrenset antall biler.

Den til enhver tid gjeldende flyplassavgift til Taxi Depot AS er inkludert i FlyTaxi-prisene. P.t er avgiften på kr. 100.

Ved store trafikkale forsinkelser og/eller omkjøring kan det påregnes tillegg i prisen tilsvarende den økte ventetid og omkjøringsdistanse. 

Ekstra ventetid ved forhåndsbestilling som skyldes kunde belastes med den til enhver tid gjeldende timesats. Faktureres per påbegynt 15 min.

Vi er oppdatert på ankomstidene.

Tillegg for ubekvem arbeidstid:
Hverdager            17:00 – 06:00             Kr. 200,00
Lørdag – Mandag   06:00 – 06:00             Kr. 200,00
Høytid                                                   Kr. 400,00

Ekstra stopp (må være i samme retning)    Kr. 100,00

Maxitaxi 6 – 16 personer: pluss kroner 100,00 per ekstra passasjer over 5.

ByTaxi’ Callsenter kan gi FlyTaxi-pris til steder som ikke er nevnt i prislisten. Sjåføren aksepterer prisen ved å svare ja på turen. 

Siste poster