BY-TAXI

Info til løyvehaver

Flere løyvehavere

jarle_kanaris

Kjære løyvehaver

Etter over 20 år som sjåfør, løyvehaver og styremedlem i Oslos største sentral bestemte jeg meg for å samle det beste fra drosjenæringen i en liten, solid bedrift. ByTaxi ble opprettet høsten 2007 og er Oslos minste aktør, men kanskje den med de beste og tryggeste betingelsene. Vi er svært opptatt av å ivareta våre løyvehaveres interesser, og sørger for gode, lønnsomme arbeidsforhold. Ring meg i dag for en hyggelig prat, så ser vi på grunnlaget for et lønnsomt og godt samarbeid.

Vennlig hilsen
Jarle Kanaris

Siste poster