BY-TAXI

Info til løyvehaver

En trygg og lønnsom arbeidsplass

cupe

ByTaxi samarbeider tett med NOKAS som sikrer trygge forhold for både sjåfør og passasjerer. Vår ordning med oppgjør direkte til deg som løyvehaver fra kortinnløser gir også en økonomisk trygghet. Dersom noen ikke har mulighet til å betale for turen vil By Taxi drive inn beløpet for deg, helt kostnadsfritt.

Siste poster