BY-TAXI

Fra Oslo til Torp flyplass

torp

FlyTaxi til/fra Oslo til Torp flyplass:

1-4 pers      5-8 pers     

1 890              2 990     

Prisen er ikke inkludert bomavgifter dersom bommer passeres på veien med kunde i bil.

Tillegg for ubekvem arbeidstid:

Hverdag 17:00–06:00 og fredag-mandag 17:00-06:00 + 20% – Høytid/Helligdag + 40%
Siste poster