BY-TAXI

Oslo til/fra Torp flyplass

torp

FlyTaxi til/fra Oslo til Torp flyplass:

1-4 pers      5-8 pers     

1 890              2 990     

Prisen er ikke inkludert bomavgifter dersom bommer passeres på veien med kunde i bil.

Tillegg for ubekvem arbeidstid:

Hverdag 17.00–06:00 og fredag-mandag 17.00-06.00 + 20% – Høytid/Helligdag + 40%
Siste poster